ГАЙДА

Гайдата е един много архаичен музикален инструмент. Според някои учени още 1300 години преди новата ера на каменно изображение от Мала Азия е показана гайда. В гайдата има един много магичен момент – виждаме обединени човека, животното и растението в отделните елементи на гайдата (мяха, ручилото, гайдуницата). Погледнат отстрани гайдарят все едно държи в прегръдка това животно, от което е мяхът. То хем не е живо, но хем е и като живо, издава звуци, кара ни да подскачаме в танц и всичко в нас да играе. Дори коментираното от мен по-горе изображение да е спорно, то със сигурност знаем, че такъв инструмент (даже и да не е напълно същият) е познат на други изображения от 1-2 в., което са си най-малкото две хиляди години. Не само чобани обаче са свирили на гайда, защото както античните автори казват и император Нерон е свирил на гайда.
Кога, как и в какъв вид е дошла тук гайдата не можем да кажем със сигурност, но сигурно е, че този инструмент хиляди години е озвучавал планини и поляни, венчавки и битки. В днешни дни гайдата ни прави разпознаваеми, с което може да се гордеем, защото показва, че все още помним корените си, а не сме дърво без корен.

ТЪПАН

По произход тъпанът е арабски инструмент, в България е пренесен още през X век. Добива голяма популярност в българската народна музика. Присъства в музиката на почти всички фолклорни области с изключение на Родопската фолклорна област, където е слабо застъпен.

Съществуват две разновидности по размер: среден и голям, като фолклорните музиканти наричат средната разновидност Тъпан, а голямата Даул. По-големият размер може да се срещне само в македонската фолклорна област и в Турция.

Една от най-често срещаните грешки е припознаването му с големия барабан (който се използва като част от комплекта барабани в симфоничните и духови оркестри). Макар да изглеждат близки на външен вид, разликите във настройването, звука и тембъра са съществени, с други думи това са различни инструменти. Тъпанът има кратък релефен притъпен звук без резонанс. Големият барабан има нисък басов отзвучаващ тон. Докато големият барабан подсилва басовата функция на перкусионната секция и най-вече тимпаните в оркестъра,тъпанът във фолклорните ансамбли поддържа ритъма и има противопoставяне на силно и слабо време между ударите на кияка и тънката пръчка най-често в неравноделен размер.

Тъпанът често може да бъде видян в контраст по звук заедно с тарамбуката и дайрето.